contents

COME WORK WITH US !

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN RESTAURANT ดำเนินธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมากว่า 20 ปี และมีอัตราการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเน่ืองภายใต้แบรนด์ ZEN Restaurant, ZEN CUCINA และ ZEN Sushi & Sake ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและความเป็นมืออาชีพผู้เช่ียวชาญด้านร้านอาหารที่มีคุณภาพ เราประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศ และกำลังพัฒนาธุรกิจสู่ต่างประเทศ มาร่วมเป็นหน่ึงในครอบครัว ZEN Restaurant เราพร้อมมอบโอกาสท่ี หลากหลายท้าทายและผลตอบแทนที่คุ้มค่าหากท่านมองหาความก้าวหน้าขอเชิญร่วมเป็นทีมงานกับเรา
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก/เทคออร์เดอร์/เสริฟ/แคชเชียร์/บาร์น้ำ/ล้างจาน (รองรับการเปิดศูนย์การค้า the Jas วังหิน)

รายละเอียดของงาน

- ด้านครัว ดูแลให้บริการทำอาหารให้เป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด
- ด้านหน้าร้าน ให้บริการดูแลลูกค้า รับออร์เดอร์ เสริฟอาหาร แคชเชียร์เป็นต้น
- ทุกตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ศูนย์การค้า The Jas วังหิน (แยกวังหิน ลาดพร้าว)

อัตรา

 • 30

เงินเดือน

 • 12400-25000

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ บุคลิกดี
- อายุ 18 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีใจรักงานบริการ ขยัน มีความรับผิดชอบสูง
- หากมีประสบการณ์ในสายงานมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
** สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

เอกสารใช้สมัครงาน มีดังนี้
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ใบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พี่กอล์ฟ 081-6044433
พี่กิ่ง 081-9132057
พี่หมวย 089-2067822
พี่ต่อ 081-2558434
กรุณาติดต่อในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.

พนักงานบริการ (เสิร์ฟ)

รายละเอียดของงาน

• เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า
• เก็บจาน ทำความสะอาดโต๊ะ จัดเตรียมโต๊ะอาหาร และดูแลสถานที่ภายในร้านและบริเวณโดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย
• ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในทุกๆด้าน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด
• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ)
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้

พนักงานต้อนรับ

รายละเอียดของงาน

• ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส
• ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าเรา มารับบริการภายในร้านพร้อมทั้งให้คำแนะนำรายการอาหารต่างๆ
• ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในทุกๆด้าน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด
• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา ม.3 และมีประสบการณ์ด้านบริการ
• มีความรู้ด้านการสื่อสารและอธิบายได้อย่างชัดเจนและมีความกล้าแสดงออก (สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้)
• มีความเชี่ยวชาญในด้านประขาสัมพันธ์และสื่อสารกับลูกค้าตอบคำถามได้เป็นอย่างดี
• มีไหวพริบ มีความกระฉับกระเฉง และบุคคลิกภาพดี

พนักงานเทคออเดอร์

รายละเอียดของงาน

• รับออเดอร์จากลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำเมนูอาหาร ให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส
• ประสานงานกับแผนกครัวและเทคออเดอร์ เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจที่ตรงกัน
• ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในทุกๆด้าน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด
• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
• สามารถถ่ายทอดการเทคออเดอร์กับพนักงานเสริฟ์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา ม.3
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานเทคออเดอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• มีความรู้ด้านงานบริการและการเทคอาหาร
• สามารถใช้เครื่องPosคีย์อาหารได้

แคชเชียร์

รายละเอียดของงาน

• คิดเงินลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ถูกต้อง
• ทำบัญชีสรุปยอดเงินของแต่ละวันให้ถูกต้อง
• ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในทุกๆด้าน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุด
• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
• เรียนรู้โปรโมชั่นได้อย่างละเอียดและครบถ้วน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี
• มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้
• มีบุคคลค้ำประกัน
• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์,และมีความรู้และความละเอียดในเอกสารบัญชีทั้งหมด และสามารถเรียนรู้งานด้านบริการได้

ผู้ช่วยกุ๊ก (ครัวเย็น)

รายละเอียดของงาน

• ดูแลเกี่ยวกับการ จัดเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กุ๊ก ในการปรุงอาหาร ช่วยเหลืองานต่างๆ และดูแลความเรียบร้อยภายในครัว
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• เพศชาย
• ไม่จำกัดวุฒการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี

พนักงานล้างจาน

รายละเอียดของงาน

• ล้างจานภายในร้านให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
• ช่วยเหลืองานในครัวต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• ไม่จำกัดวุฒการศึกษา
• สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

กุ๊กครัวเย็น

รายละเอียดของงาน

• ปรุงอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งเมนูจะเป็นประเภท ซูชิ , ซาซิมิ ฯลฯ
• ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว พร้อมทั้งเช็คสต็อคสินค้าให้เพียงพอในแต่ละวัน
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• เพศชาย
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีประสบการณ์ในการทำอาหารญี่ปุ่น 1-5 ปี
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้

กุ๊กครัวร้อน

รายละเอียดของงาน

• ปรุงอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งเมนูจะเป็นประเภท ทอด ซุป เทปัน ปิ๊ง ย่าง ฯลฯ
• ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว พร้อมทั้งเช็คสต็อคสินค้าให้เพียงพอในแต่ละวัน
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• เพศชาย
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีประสบการณ์ในการทำอาหารญี่ปุ่น 1-5 ปี
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ผู้จัดการแผนกครัวเย็น

รายละเอียดของงาน

• ตรวจสอบความถูกต้อง ความเป็นระเบียบ ความครบถ้วน ของเมนูอาหาร รวมถึงความสะอาดของอาหารทุกครั้ง ก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้า
• ประสานงานกับแผนกครัวและเทคออเดอร์ เพื่อความถูกต้อง และความเข้าใจที่ตรงกัน
• ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี
• มีใจรักในงานบริการ สามารถทนต่อความกดดันภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์การทำอาหารญี่ปุ่นอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้านครัวเย็น

ผู้จัดการแผนกครัวร้อน

รายละเอียดของงาน

• ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อย ทุกอย่างภายในครัว
• ควบคุมดูแลบุลลากรภายในครัวที่จะมาทำงานในแต่ละวัน
• ควบคุมดูแลการสั่งวัตถุดิบต่างๆให้เหมาะสมกับยอดขายในแต่ละวัน
• ตรวจสอบความพร้อมและความเรียบร้อยในหน้างานของแต่ละแผนกของครัวร้อน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • • สามารถเลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พัก เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

อัตรา

 • ไม่จำกัดจำนวน

เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ

คุณสมบัติ

• ปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในการทำอาหารญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่า5ปี
• มีความสามารถและประสบการณ์ทางด้านอาหารญี่ปุ่นจากที่อื่นและต้องมีความเชี่ยวชาญครัวร้อน ทางด้านอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะ