contents

ความใส่ใจในคุณภาพ


'ความใส่ใจในคุณภาพ'

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่วินาทีที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านไปจนถึงวัตถุดิบคุณภาพชั้นเลิศในอาหารทุกๆ จาน โดยการใส่ใจกับวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นปลาไขมันต่ำ น้ำมันคุณภาพดีสำหรับทอด ผักสดกรอบ และผักดองสไตล์ญี่ปุ่น ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN พิถีพิถันในการทำ ออกมาเป็นความหลากหลายของเมนู อาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ทุกจานไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนหรือเย็น ผสานรวมกับบรรยากาศการตกแต่งภายในที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ได้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นส่วนตัว

ความพิถีพิถัน


'ความพิถีพิถัน'

ศิลปะแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกรายละเอียดตามแบบวิถีแห่งเซ็นของชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจในกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่นาทีที่วัตถุดิบถูกนำมาส่ง ไปจนถึงการปรุงและการเสิร์ฟอาหาร

การบริการ


'การบริการ'

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุ่นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความอบอุ่นจริงใจและไมตรีจิตตามแบบฉบับชาวไทย ดังเช่น รอยยิ้มของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ส่งต่อไปยังอาหารญี่ปุ่นที่ผ่านการเตรียม ปรุง จนกระทั่งเสิร์ฟตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ทำด้วยความรักและความจริงใจ เพื่อความสุขของลูกค้าร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN

ศิลปะญี่ปุ่น


'ศิลปะญี่ปุ่น'

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN สร้างสรรค์ศิลปะของการทำอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆ ที่นำเสนอในรูปแบบอันทันสมัย รวมถึงการเลือกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร การตกแต่งภายในการจัดแสงและของตกแต่งร้านภายใต้ธีมญี่ปุ่นร่วมสมัยแต่ยังคงแก่นแท้ความเป็นญี่ปุ่น ไว้อย่างเต็มเปี่ยม บ่งบอกชัดเจนถึงบรรยากาศเรียบง่ายแต่พิถีพิถัน ตามแบบฉบับของร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN

ความใส่ใจในคุณภาพ


'ความใส่ใจในคุณภาพ'

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่วินาทีที่ลูกค้าเดินเข้ามาในร้านไปจนถึงวัตถุดิบคุณภาพชั้นเลิศในอาหารทุกๆ จาน โดยการใส่ใจกับวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นปลาไขมันต่ำ น้ำมันคุณภาพดีสำหรับทอด ผักสดกรอบ และผักดองสไตล์ญี่ปุ่น ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN พิถีพิถันในการทำ ออกมาเป็นความหลากหลายของเมนู อาหารญี่ปุ่นแท้ๆ ทุกจานไม่ว่าจะเป็นเมนูร้อนหรือเย็น ผสานรวมกับบรรยากาศการตกแต่งภายในที่ผ่านการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ได้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นส่วนตัว

ความพิถีพิถัน


'ความพิถีพิถัน'

ศิลปะแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกรายละเอียดตามแบบวิถีแห่งเซ็นของชาวญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจในกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่นาทีที่วัตถุดิบถูกนำมาส่ง ไปจนถึงการปรุงและการเสิร์ฟอาหาร

การบริการ


'การบริการ'

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวญี่ปุ่นที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความอบอุ่นจริงใจและไมตรีจิตตามแบบฉบับชาวไทย ดังเช่น รอยยิ้มของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN ส่งต่อไปยังอาหารญี่ปุ่นที่ผ่านการเตรียม ปรุง จนกระทั่งเสิร์ฟตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ทำด้วยความรักและความจริงใจ เพื่อความสุขของลูกค้าร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN

ศิลปะญี่ปุ่น


'ศิลปะญี่ปุ่น'

ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN สร้างสรรค์ศิลปะของการทำอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆ ที่นำเสนอในรูปแบบอันทันสมัย รวมถึงการเลือกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร การตกแต่งภายในการจัดแสงและของตกแต่งร้านภายใต้ธีมญี่ปุ่นร่วมสมัยแต่ยังคงแก่นแท้ความเป็นญี่ปุ่น ไว้อย่างเต็มเปี่ยม บ่งบอกชัดเจนถึงบรรยากาศเรียบง่ายแต่พิถีพิถัน ตามแบบฉบับของร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN